Tisková zpráva Tříkrálová sbírka 2018 pod Charitou Moravská Třebová

Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků! Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež. Srdečné poděkování patří samozřejmě také všem štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru. Na závěr koledování byly ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Mor. Třebová a Jevíčko, Městem a ZUŠ Jevíčko zorganizovány dva Tříkrálové koncerty – v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. Odměnou pro koledníky je i letos Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, čímž chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použit na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.

Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2018

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018

Přehled koledování:

Diecéze nebo
arcidiecéze
Počet evid.
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček [%]
Aktuální výnos
[Kč]
+Charita Moravská Třebová 171 171 100,0% 649 561 Kč
Biskupice   3   12 906 Kč
Borotím   2   7 996 Kč
Borušov   1   4 787 Kč
Deštné   1   8 644 Kč
Dětřichov   1   5 926 Kč
Dlouhá Loučka   3   11 733 Kč
Gruna   2   5 917 Kč
Janůvky   1   610 Kč
Jaroměřice   10   29 657 Kč
Jevíčko   37   156 984 Kč
Křenov   3   7 982 Kč
Kunčina   3   15 021 Kč
Linhartice   3   10 086 Kč
Malá Roudka   2   9 195 Kč
Měst. Trn.   14   60 476 Kč
Mladějov na Moravě   3   11 032 Kč
Mor. Třebová   31   124 197 Kč
Roubanina   1   6 207 Kč
Rych. n. Mora.   5   18 514 Kč
Slatina   2   5 922 Kč
Staré Město   5   10 919 Kč
Třebařov   8   11 975 Kč
Úsobrno   4   10 487 Kč
Útěchov   2   4 321 Kč
Velké Opatovice   22   91 341 Kč
Vranová Lhota   2   6 726 Kč