Před nedávnem jsem měl možnost setkat se s moravskotře­bovskými skauty. Bylo to letmé setkání. Neznám ani historii skautského hnutí v našem městě, rovněž jsem až na výjimky neznal nikoho z nich. Přesto bych jim chtěl touto cestou poděkovat za velice kultivovaný dialog, za jejich spoluzodpovědnost při doprovázení dětí a výchovu k hodnotám jakými jsou čest, poctivost a solidarita.

Jestliže doslovný význam slova pedagog je „průvodce chlapců“, pak je možné ho vztáhnout i na skautské vedoucí. Toto hnutí dle mého názoru nenásilnými a přirozenými způsoby doplňuje všeobecné vzdělání především v jeho hodnotové hloubce.

Přeji moravskotřebovským skautům, aby usilovali o kvalitu svého osobního života a bratrsko-sesterského vztahu se svém společenství, protože kdo chce zapalovat druhé, musí sám hořet. Také jim přeji co nejméně klacků pod nohama, které by mohli bránit v práci a službě. A nakonec jim přeji potřebné nadšení a sílu.

Petr Šabaka, vojenský kaplan

(psáno pro Svitavský deník)