Římskokatolická farnost

Město Moravská Třebová

a

Jan Liška

si vás dovolují pozvat

PRIMIČNÍ SLAVNOST

8. ČERVENCE 2011

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

PROGRAM SLAVNOSTI

15:00 Primiční mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie

18:00 Pohoštění (agapé) v prostorách parku a Muzea

Prosíme všechny, kteří by chtěli pomoci při organizování primice, aby se hlásili u koordinátorky lidských zdrojů, Petry Olivové,

tel. 604 361 538.