30. neděle v mezidobí

Ve středu je SLAVNOST VŠECH SVATÝCH.

Ve čtvrtek vzpomeneme NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše svatá bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele (večerní v 18 hod. již nebude).

V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, biskupa.

Tuto neděli (29.10.) ve 14. 30 hodin je v poutní kapli „Mariánská Studánka“ v Rychnově na Moravě poslední mše svatá letošního roku. Přes zimu bude kaple uzavřena.

V sakristii je možné zakoupit kalendáře pro rok 2018.

Současné i budoucí skauty zveme na první skautskou akci, která se koná z pátku na sobotu 3. – 4. listopadu na faře. Sraz účastníků je v 17 hodin. Bližší informace jsou na plakátech na nástěnce.

Biřmovanou mládež zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU MLÁDEŽE SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU, v termínu 17.-19. listopadu na faru v Dřevohosticích. Bližší informace získáte u Marušky Liškové.