21. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, biskupa a učitele církve.

V úterý je PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE.

V sobotu 2. září v 18 hodin vás zveme na děkovnou mši sv. s P. Lukášem ve františkánském kostele. Zároveň přivítáme nového františkánského bratra P. Cypriána. Po mši vás zveme na agape v refektáři kláštera. Prosíme o přispění na agape vašimi dobrotami (sladkými i slanými), nosit je můžete v sobotu od 16 hodin do kláštera.

Ohlašujeme, že v sobotu 2. 9. 2017 v 11 hodin přijmou v kostele sv. Barbory v Zábřeze Svátost manželství TOMÁŠ DOSTÁL, bytem Moravská Třebová, syn Ludmily a Martina Dostálových a slečna ANNA DOMLUVILOVÁ, bytem Rájec, dcera Věry a Josefa Domluvilových.

Oficiální předání farnosti Staré Město se uskuteční v pondělí 4. 9. v 16 hodin při mimořádné mši sv. v kostele ve Starém Městě za účasti P. Lukáše, P. Cypriána a děkana P. Václava Doláka. Všichni jste srdečně zváni.