3. neděle v mezidobí

• Tento týden se budeme modlit za jednotu křesťanů. V naší farnosti budou ekumenické bohoslužby v 16 hodin, a to v neděli 28. ledna 2018.

• Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a učitele církve.

• Ve čtvrtek je SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola.

• V pátek je PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 Charity Moravská Třebová činí v regionu Moravskotřebovsko, Jevíčsko a na území Velkoopatovicka částku: 649 561 Kč. Z této částky se vybralo v Mor. Třebové 124 197 Kč (ve Starém Městě 7 855,– Kč). Více informací o výsledcích sbírky najdete na nástěnkách v kostelích a na webových stránkách OCHMT: www.mtrebova.charita.cz.
Všem, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, patří velké upřímné poděkování!

• Za vstupními dveřmi do kláštera visí nová nástěnka, určená pro inzerci farníků. Nástěnka je samoobslužná, inzeráty si zde můžete sami vyvěšovat, ale také je prosím nezapomínejte sundat, když přestanou být aktuální nebo už zabírají místo delší dobu než 1 měsíc. Bližší informace obdržíte v kanceláři kláštera.