2. neděle v mezidobí

• Ve středu je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, opata.

• Ve čtvrtek je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky jednoty křesťanů.

• Připomínáme možnost přihlášení na POUŤ DO MEDŽUGORJE v termínu 20. – 26. 6. 2018. Přihlašovat se můžete v kanceláři kláštera nebo u otce Šebestiána. Další informace najdete na nástěnkách.

Za vstupními dveřmi do kláštera visí nová nástěnka, určená pro inzerci farníků. Nástěnka je samoobslužná, inzeráty si zde můžete sami vyvěšovat, ale také je prosím nezapomínejte sundat, když přestanou být aktuální nebo už zabírají místo delší dobu než 1 měsíc. Bližší informace obdržíte v kanceláři kláštera.

• Z Tříkrálové sbírky je spočítáno 85 % darů, z toho v Moravské Třebové bylo vybráno 124.000,– Kč a celkem 551.000,– Kč. Konečné výsledky budou vyvěšeny na nástěnkách po spočítání všech přijatých darů.