6. neděle v mezidobí

Ve středu je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu. Mše sv. bude jako obvykle v 18 hodin ve františkánském klášteře.

Ve středu budou vzadu na stolku k dispozici kasičky postní almužny, které si můžete odnést domů. V postní době právě díky této postní almužně si můžeme my dospělí i děti něco odepřít a do pokladničky dát obnos, který bychom za to utratili. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nepatří do té většiny, které se daří dobře. Postní kasičky přineste prosím zpět na Květnou neděli.

• Během postní doby se budou konat KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 17.15 hod. v klášterním kostele a v neděle v 15 hodin ve farním kostele.