Svátek Proměnění Páně

V pondělí bude v refektáři kláštera v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ.

V úterý je PAMÁTKA SV. DOMINIKA, kněze.

Ve středu je SVÁTEK SV. BENEDIKTY OD KŘÍŽE, panny a mučednice, patronky Evropy.

Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. VAVŘINCE, mučedníka.

V pátek je PAMÁTKA SV. KLÁRY, panny.

Příští neděli oslavíme SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, obě mše sv. v 8 i v 11 hodin budou ve farním kostele. V 15 hodin bude následovat slavnostní požehnání a po něm vás zveme na posezení na farní zahradu. Pokud chcete přispět nějakými dobrotami, můžete je nosit během soboty a neděle na faru (Zdeňka Lišková). Děkujeme.