28. neděle v mezidobí

V úterý je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučedníka.

Ve středu je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty.

Příští čtvrtek 26. října bude výjimečně mše svatá v 16 hodin (místo v 18 hod.) v klášterním kostele. Po mši (tj. od 17 hodin) se bude v refektáři kláštera konat SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ FARNÍCH RAD SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU.

Pro rok 2018 pro vás chystáme opět různé poutě, puťáky a společné dovolené. Již nyní se můžete začít přihlašovat na tradiční POUŤ DO MEDŽUGORJE, avšak ve změněném termínu 20. – 26. 6. 2018. Platební podmínky zůstávají stejné jako loni (leták s informacemi je na nástěnkách). Přihlašujte se prosím otci Šebestiánovi (tel. 731 600 088) nebo v kanceláři kláštera u pí. Ireny Wölfelové.