22. neděle v mezidobí

· V pondělí je SETKÁNÍ SENIORŮ, v 10 hodin v refektáři kláštera.

· Oficiální předávka farnosti Staré Město se uskuteční v pondělí 4. 9. v 16 hodin při mimořádné mši sv. v kostele ve Starém Městě za účasti P. Lukáše, P. Cypriána a děkana P. Václava Doláka. Všichni jste srdečně zváni.

· V pátek je SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE.