Modlitební skupina TLIG: Modlíme se každou neděli večer v kapli našeho kláštera. Jsme společenstvím lidí oslovených poselstvím Ježíše Krista, které je předáváno paní Vassule Ryden a je nazváno Opravdový život v Bohu. Naše modlitební setkání obsahuje svatý růženec, pravoslavný růženec, přímluvy, čtení z bible a poselství Opravdového života v Bohu aj.

http://www.tlig.org/cs/