Modlitby otců: s malým zpožděním ve srovnání s hnutím modliteb matek v Anglii vzniklo obdobným způsobem hnutí modliteb otců. Dnes je též velice rozšířené. Tito otcové chtějí být odrazem lásky Boha Otce k jeho dětem a milovat své rodiny obětavou láskou. Svou sílu podobně jako matky čerpají ve společné modlitbě a opírají se o důvěru v Boží pomoc a vedení.

Pro bližší informace klikněte na odkaz http://www.modlitbyotcu.cz/