Od pátku 20. 8. do neděle 22. 8. pobývaly v klášteře v Moravské Třebové maminky z Hnutí Modlitby matek na své duchovní obnově, kterou je doprovázel zdejší otec Šebestián Smrčina. Toto setkání bylo mimořádné tím, že se jednalo o zástupkyně šesti českých a moravských diecézí v počtu 32, když připočteme maminky domácí, bylo nás kolem 40. Nejvíce byla zastoupena diecéze brněnská (12), následovalo 9 sester z olomoucké diecéze, po 3 přijely zástupkyně z hradecké, ostravsko-opavské, českobudějovické diecéze a z Plzně se dostavily dvě maminky.

Přestože čas byl krátký, byl naplněn až po okraj. Program byl ohraničen mší sv. s adorací v pátek večer a končil obědem po nedělní mši sv. v 11 h. Mezitím jsme měly možnost po duchovních promluvách otce Šebestiána v pátek a v sobotu jít do sebe a v tichu rozjímat o nedokonalostech osobních i výchovných, očistit se obnovou ve zpovědnici, probrat různé záležitosti chodu modlitebních skupinek i přípravu na celostátní konferenci MM, která se připravuje na 22. – 24. 10. v Brně. Sobotní večer nám byl zpříjemněn milým posezením kolem ohně na klášterní zahradě.

Všechny jsme se shodly na tom, že to byl čas nejen příjemného odreagování, ale i silného a potřebného duchovního načerpání.

Díky Bohu, otci Šebestiánovi a všem ostatním, kteří tento víkendový pobyt v klášteře v MT koordinátorkám Hnutí Modlitby matek svou láskou a obětavostí umožnili. Jistě se sem rády budeme vracet.