Šebestián Pavel Smrčina (*1966) – kvardián (představený kláštera), administrátor farností Moravská Třebová. Pochází z Prahy. V době totality studoval teologii jako diecézní bohoslovec v Litoměřicích. Po revoluci vstoupil k františkánům a studia dokončil již jako bratr v Praze. Na kněze byl vysvěcen v roce 1995. Působil v Uherském Hradišti, Plzni a zde v Moravské Třebové je od roku 2003.

Gabriel Miroslav Kubík (*1955) administrátor farnosti Boršov a vikář domu (zástupce kvardiána). Jako konvertita vstoupil do řádu v roce 1990. Po studiích v Praze nastoupil do komunity bratří v Liberci. Na kněze byl vysvěcen v Praze v r. 1997. V letech 2000 – 2006 byl poprvé v Moravské Třebové jako novicmistr. Poté působil 8 let v Uherském Hradišti jako nemocniční kaplan. V Moravské Třebové je nově od roku 2014 a i v současnosti má na starosti nemocné a domov důchodců.

Cyprián Marek Bobák (*1967) – administrátor farnosti Staré Město a kaplan farnosti Moravská Třebová. Pochází ze Slovenska. Narodil se v Prešově, kde také bydlel a pracoval na poště. V roce 1997 vstoupil do řádu. Po skončení studia teologie v Bratislavě byl v roce 2016 v rodném Prešově vysvěcen na kněze. Zde také bylo jeho první působiště jako kněze. Po roce přijal nabídku působit v české provincii a od 1. září 2017 je členem františkánské komunity v Moravské Třebové.

Ivan Karel Židlík (*1941) – varhaník. Bratr Ivan pochází ze Zlámanky u Kroměříže. Dlouhé roky jako františkán v ilegalitě dělal údržbáře v charitním domově u řeholních sester v Cetechovicích. Po vyjití z ilegality sloužil několik let u bratří v Brně jako varhaník, kvardián, zedník a vše kolem domu. Zde v Moravské Třebové je od roku 1992 a jeho varhanické umění je všem dostatečně známo. Méně z nás má možnost se setkat s jeho truhlářskými dovednostmi a zvláště my bratři oceňujeme jeho zlaté ruce v údržbářských záležitostech kolem kláštera.

Masseo František Smetana (*1954) – kostelník. Pochází z Nivnice na Slovácku. Do řádu vstoupil několik let před pádem totality. Pracoval jako ošetřovatel v nemocnici v Brně. Po revoluci sloužil většinou jako kostelník v Praze, Plzni a především zde v Moravské Třebové, kde je, s malým přerušením, od roku 1995. Kromě kostelničení a pomoci v naší „klášterní domácnosti“ se pečlivě stará o naše starší spolubratry.

Denní řád bratří

Aby vše správně fungovalo, musí mít i náš klášter a jeho obyvatelé řád dne:

6:30 ranní chvály + hodinka četby
7:00 rozjímání
7:30 konventní mše sv. v kapli (čt – so)
8:30 práce
12:00 modlitba během dne + oběd
13:00 práce
18:00 mše sv. + nešpory
19:00 večeře
20:30 kompletář

Bližší informace o řádu františkánů na stránkách http://www.ofm.cz