Ohlášky na neděli 24. září 2017

25. neděle v mezidobí

Ve středu je PAMÁTKA SV. VINCENCE DE PAUL, kněze. Ve čtvrtek je SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka. Mše svatá bude ráno v 8 hodin ve farním kostele, večerní mše v klášterním kostele už nebude.

KDU-ČSL a Mladí křesťanští demokraté vás zvou na tradiční SVATOVÁCLAVSKÉ POHOŠTĚNÍ DO DVORANY MUZEA v Moravské Třebové, a to ve čtvrtek 28. září od 15 hodin. K poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika Kamenica z Hlohovce, těšit se můžete na burčák, domácí štrůdl a sváteční kafíčko:).

V pátek je SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, archandělů.

V sobotu je PAMÁTKA SV. JERONÝMA, kněze a učitele církve.

V neděli 1. října vás zveme na mši sv. v 15 hodin do klášterního kostela, při které proběhnou věčné sliby některých našich terciářů, obnovení časných slibů a přijetí do noviciátu.

V neděli 1. října začíná MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE.

Ohlášky na neděli 10. září 2017

23. neděle v mezidobí

· Ve středu je PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, biskupa a učitele církve.

· Ve čtvrtek je SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. Mše sv. bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu (večerní mše sv. v 18 hod. už nebude).

· V pátek je PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ.

· V sobotu je PAMÁTKA SV. LUDMILY, mučednice.

· V sobotu vás zveme na 2. ročník Archandělské pouti do Rozstání. Odchod pěších poutníků od kláštera v M.Třebové bude ve 12 hodin. Mše sv. v Rozstání bude v 16 hod.

· Na základě prosby Městské policie oznamujeme, že podle stávajících platných předpisů se smí před klášterem a kostelem na Svitavské ulici pouze zastavit za účelem nastoupení či vystoupení osob, a to vedle červeného pruhu pro cyklisty. Stání není povoleno, vozidlo musí zaparkovat mimo zmiňovaný úsek. Při nedodržení předpisů bude stání aut vedle kláštera pokutováno.

Ohlášky na neděli 3. září 2017

22. neděle v mezidobí

· V pondělí je SETKÁNÍ SENIORŮ, v 10 hodin v refektáři kláštera.

· Oficiální předávka farnosti Staré Město se uskuteční v pondělí 4. 9. v 16 hodin při mimořádné mši sv. v kostele ve Starém Městě za účasti P. Lukáše, P. Cypriána a děkana P. Václava Doláka. Všichni jste srdečně zváni.

· V pátek je SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE.

Ohlášky na neděli 27. 8. 2017

21. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, biskupa a učitele církve.

V sobotu 2. září v 18 hodin vás zveme na děkovnou mši sv. s P. Lukášem ve františkánském kostele. Zároveň přivítáme nového františkánského bratra P. Cypriána. Po mši vás zveme na agape v refektáři kláštera. Prosíme o přispění na agape vašimi dobrotami (sladkými i slanými), nosit je můžete v sobotu od 16 hodin do kláštera.

Ohlašujeme, že v sobotu 2. 9. 2017 v 11 hodin přijmou v kostele sv. Barbory v Zábřeze Svátost manželství TOMÁŠ DOSTÁL, bytem Moravská Třebová, syn Ludmily a Martina Dostálových a slečna ANNA DOMLUVILOVÁ, bytem Rájec, dcera Věry a Josefa Domluvilových.

Oficiální předání farnosti Staré Město se uskuteční v pondělí 4. 9. v 16 hodin při mimořádné mši sv. v kostele ve Starém Městě za účasti P. Lukáše, P. Cypriána a děkana P. Václava Doláka. Všichni jste srdečně zváni.

Ohlášky na neděli 16. července 2017

15. neděle v mezidobí

Zveme všechny příznivce na tradiční PĚŠÍ POUŤ Z MORAVSKÉ TŘEBOVÉ DO KRÁLÍK, letos v termínu 20. – 22. 7. 2017. Vyrážíme ve čtvrtek v 6 hodin od kláštera. Bližší informace na tel. 602 413 539 (Mirek Liška).

V sobotu je SVÁTEK SV. MARIE MAGDALENY.

Ohlášky na neděli 2. července 2017

13. neděle v mezidobí

V pondělí v 10 hodin bude v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.

V pondělí je SVÁTEK SV. TOMÁŠE, apoštola.

Ve středu je SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 9. července 2017

14. neděle v mezidobí

V úterý je SVÁTEK SV. BENEDIKTA, opata.

V sobotu je PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, biskupa a učitele církve.

Rádi bychom vás pozvali na tradiční pěší pouť z Moravské Třebové do Králík, letos v termínu 20. – 22. 7. 2017. Bližší informace na tel. 602 413 539 (Mirek Liška).

Ohlášky na neděli 25. června 2017

12. neděle v mezidobí

Ve středu je PAMÁTKA SV. IRENEJE, biskupa a mučedníka. Ve středu (28. 6.) bude u PŘÍLEŽITOSTI KONCE ŠKOLNÍHO ROKU mše sv. ve farním kostele už v 17 hodin a poté vás zveme na POSEZENÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ. Kdo by chtěl přispět nějakými dobrotami, může je během středy přinést na faru.

Ve čtvrtek je SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů.

Za necelé dva měsíce začíná CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků a společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.sig­naly.cz

Ohlášky na neděli 11. června 2017

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

V úterý je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO.

V neděli oslavíme BOŽÍ TĚLO. Osm dětí přistoupí k 1. svatému přijímání. Mše svatá bude v tuto neděli jen jedna, a to v 10 hodin ve farním kostele. Po ní půjdeme eucharistickým průvodem do klášterního kostela.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 28. května 2017

7. neděle velikonoční

V úterý je PAMÁTKA SV. ZDISLAVY.

Ve středu je SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.

Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JUSTINA, mučedníka.

V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY a druhů, mučedníků.

V neděli je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Bude sbírka na církevní školy v diecézi.

**Již předem oznamujeme, že v pátek 9. 6. je přesunuta obvyklá mše sv. v 18 hodin do FARNÍHO KOSTELA. Změna je přizpůsobena programu Noci kostelů.

Centrum pro rodinu Sluníčko nabízí volná místa na Prázdninovou školičku pro děti od 5ti let v termínu 21. – 25. srpna. Informace u Zdeňky Liškové (tel. 736 609 318).

Ohlášky na neděli 7. května 2017

4. neděle velikonoční

V pondělí je Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

V sobotu je Panny Marie Fatimské, hlavní den zjevení ve Fatimě, den plnomocných odpustků.

Již předem informujeme, že ve středu 17.5.2017 nebude mše sv. v Boršově a ve čtvrtek 18.5. nebude mše sv. ve Starém Městě.

Ohlášky na neděli 30. dubna 2017

3. neděle velikonoční

Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě vás srdečně zve na pouť rodin do poutní kaple „Mariánská Studánka“. Mše sv. zde bude v pondělí 1. 5. v 11 hodin. Pěší pouť z Radišova k rychnovské lesní kapli letos neorganizujeme. V poutní kapli „Mariánská Studánka“ budou každou neděli od 7. května do 5. listopadu mše sv. v 16 hodin.

V úterý 2. 5. bude SETKÁNÍ SENIORŮ v 10 hodin v refektáři kláštera.

V úterý je PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, biskupa a učitele církve.

Ve středu je SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolů.

V sobotu je PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, kněze a mučedníka.

V sobotu se na výročí úmrtí br. Česlava koná v klášteře SETKÁNÍ TERCIÁŘŮ, mše sv. bude v 10 hodin.

Ohlášky na neděli 16. dubna 2017

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Na velikonoční pondělí budou mše sv. ve stejných časech jako v neděli (8 hod. farní kostel, 11 hod. klášterní kostel).

Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Od května budou úterní a středeční mše sv. ve farním kostele, čas zůstává – v 18 hodin.

Ohlášky na neděli 9. dubna 2017

KVĚTNÁ NEDĚLE

V pondělí 10. dubna je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.

Velikonoční bohoslužby v Moravské Třebové:

Zelený čtvrtek: v 18 hod.  – farní kostel

Velký pátek:

v 7 h. – ranní chvály – farní kostel, v 9 h. – křížová cesta – klášt.kostel
v 15 h. – Velkopáteční obřady – farní kostel

Bílá sobota: v 7 h. – ranní chvály, 21 h. – Vigilie vzkříšení – oboje farní kostel

Neděle Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí: v 8 h. – farní kostel,
v 11 h. – klášterní kostel

O Zeleném čtvrtku se v 9.30 hodin v olomoucké katedrále koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků.

Prosíme farníky o přinesení dobrot na AGAPE, které bude po Vigilii vzkříšení na faře. Pochutiny můžete nosit po celou sobotu na faru pí. Liškové.

V neděli se koná SBÍRKA NA FRANTIŠKÁNSKÉ BOHOSLOVCE

Ohlášky na neděli 27. března 2017

4. neděle postní

Vzadu v kostele se můžete zapisovat do seznamu na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU farnosti. Obnovu povede misionářka a lektorka Jana Ungerová. Obnova začíná v pátek 7.4. mší sv. v 18 hod. v klášterním kostele a po adoraci proběhne setkání mládeže. V sobotu 8.4. začíná duchovní obnova v 8.30 hod. v refektáři kláštera, navazuje nedělní pokračování od 9 hod. a ukončení bude v 11 hod. mší sv. Další informace podá Zdeňka Lišková.

Ohlášky na neděli 19. března 2017

3. neděle postní

Dnes (v neděli) je v 15 hodin ve farním kostele KŘÍŽOVÁ CESTA RODIN.

V pondělí vás charita M.Třebová zve na přednášku PhDr. Lidmily Pekařové na téma: Základní problémy při výchově a vzdělávání dětí ve věku 6 – 15 let. Přednáška se koná v koncertním sále ZUŠ v Mor. Třebové v 15.30 hodin. Podrobnosti jsou na letáčku ve venkovní klášterní nástěnce.

V sobotu je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

Vzadu v kostele se můžete zapisovat do seznamu na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU farnosti, která se koná o víkendu 8. – 9. 4. 2017 v refektáři kláštera. Obnovu povede misionářka a lektorka Jana Ungerová. Bližší informace jsou na nástěnkách.

Ohlášky na neděli 26. února 2017

8. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA

Ve středu 1. 3. 2017 je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek postní doby. Mše sv. s udělováním popelce bude jako obvykle v 18 hod. v klášterním kostele.

Postní doba je čas odříkání, kdy i my máme šanci pomoci potřebným lidem. V letošním roce opět můžete přispět malým finančním obnosem na charitativní účely – tzv. POSTNÍ ALMUŽNA. K tomu slouží malé schránky (krabičky), které si můžete ve středu po mši sv. rozebrat vzadu v kostele. Postní almužny se zatrženými návrhy, jak využít sbírku, pak přineste na Květnou neděli na mši sv.

V postní době budou pravidelné KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 17.15 hod. v klášterním kostele a v neděle v 15 hod. ve farním kostele.

Ohlášky na neděli 19. února 2017

7. neděle v mezidobí – SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA Připomínáme pondělní (zítřejší) film v kině (v muzeu) s názvem „MLČENÍ“. Film bude promítán v 19 hodin. Příběh vypráví o dvou portugalských jezuitech, kteří se vydávají najít svého učitele, který se zřekl víry. Mladé mnichy čeká ta nejtěžší zkouška víra a vytrvalosti, na kterou možná nejsou připraveni. Tento film, který je zároveň meditací a výzvou k zamyšlení, vřele doporučujeme. Ve středu je SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, apoštola.

Ohlášky na neděli 12. února 2017

6. neděle v mezidobí Příští neděli je sbírka na Haléř svatého Petra. Rádi bychom vás informovali o filmovém představení v moravskotře­bovském kině s názvem „MLČENÍ“. Film bude promítán v pondělí 20.2.2017 v 19 h­odin. Příběh vypráví o dvou portugalských jezuitech, kteří se vydávají najít svého učitele, který se zřekl víry. Mladé mnichy čeká ta nejtěžší zkouška víra a vytrvalosti, na kterou možná nejsou připraveni. Tento film, který je zároveň meditací a výzvou k zamyšlení, vřele doporučujeme.

Ohlášky na neděli 28. ledna 2017

4. neděle v mezidobí V úterý je PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, kněze. Ve čtvrtek je SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE. Při mši bude žehnání hromničních svící, svíce si nezapomeňte donést s sebou. V pátek je SV. BLAŽEJE. Při mši bude udělováno SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ.

Ohlášky na neděli 22. ledna 2017

3. neděle v mezidobí V úterý je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a učitele církve. Ve středu je SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola. Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů. V sobotu je PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, kněze a učitele církve. Oblastní charita Morav. Třebová organizovala Tříkrálovou sbírku v obcích Moravskotřebovského a Jevíčského regionu. Letos činil výnos sbírky překvapivých 482.345,– Kč, což je o 29.311,– Kč více než loni. Z toho v M.Třebové se vysbíralo 123.540,– Kč, ve Starém Městě 10.213,– Kč. Výsledky sbírky jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Ohlášky na neděli 8. ledna 2017

Svátek Křtu Páně V neděli 15. 1.2017 vás zveme na TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT žáků Základní umělecké školy M. Třebová, a to v 17 hodin v klášterním kostele.

Ohlášky na neděli 1. ledna 2017

Slavnost Matky Boží, Panny Marie V pondělí je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. V pátek 6. ledna je SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ. Mše sv. s požehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky bude v 17 hod. v klášterním kostele, v Boršově bude mše sv. v 16 h. V neděli 8. ledna 2017 je SVÁTEK KŘTU PÁNĚ.