Aktuálně

17.2.2018 Ohlášky na neděli 18. února 2018

1. neděle postní

• Ve čtvrtek je SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, apoštola.

• Během postní doby připomínáme KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 17.15 hod. v klášterním kostele a v neděle v 15 hodin ve farním kostele.

• Příští neděli se koná SBÍRKA HALÉŘ SVATÉHO PETRA.

Centrum pro rodinu Sluníčko vás zve na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY. Duchovní obnova pro ženy bude v sobotu 10. března a pro muže v sobotu 17. března. Obě duchovní obnovy budou na faře v M.Třebové. Bližší informace najdete na nástěnkách.

11.2.2018 Ohlášky na neděli 11. února 2018

6. neděle v mezidobí

Ve středu je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu. Mše sv. bude jako obvykle v 18 hodin ve františkánském klášteře.

Ve středu budou vzadu na stolku k dispozici kasičky postní almužny, které si můžete odnést domů. V postní době právě díky této postní almužně si můžeme my dospělí i děti něco odepřít a do pokladničky dát obnos, který bychom za to utratili. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nepatří do té většiny, které se daří dobře. Postní kasičky přineste prosím zpět na Květnou neděli.

• Během postní doby se budou konat KŘÍŽOVÉ CESTY, a to v pátky v 17.15 hod. v klášterním kostele a v neděle v 15 hodin ve farním kostele.

7.2.2018 Ohlášky na neděli 4. února 2018

5. neděle v mezidobí

• V pondělí bude v 10 hodin SETKÁNÍ SENIORŮ v refektáři kláštera.

• V pondělí je PAMÁTKA SV. AGÁTY, panny a mučednice.

• V úterý je PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO a druhů, mučedníků.

• V sobotu je PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, panny.

Připomínáme, že se již můžete přihlašovat na letošní farní dovolenou ve Velkých Losinách, v termínu 4. – 11. 8. 2018. Podrobné informace jsou na nástěnkách, přihlašovat se můžete u Zdeňky Liškové.

+++++

Bratři františkáni společně s centrem pro rodinu Ostrava zvou na výstavu:

„Matka Tereza – světlo v temnotě dneška.“

Výstava je instalována v kapli svatého Petra ve františkánském klášteře od 6. února do 5. března 2018. Otevřeno ve všední dny od 14:00 do 17:00 hodin.

Bližší informace najdete na přiloženém letáčku.

obrázek v plné velikosti

19.1.2018 Výsledky Tříkrálové sbírky

Tisková zpráva Tříkrálová sbírka 2018 pod Charitou Moravská Třebová

Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků! Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež. Srdečné poděkování patří samozřejmě také všem štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru. Na závěr koledování byly ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Mor. Třebová a Jevíčko, Městem a ZUŠ Jevíčko zorganizovány dva Tříkrálové koncerty – v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. Odměnou pro koledníky je i letos Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, čímž chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použit na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.

Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2018

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018

Přehled koledování:

Diecéze nebo
arcidiecéze
Počet evid.
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček [%]
Aktuální výnos
[Kč]
+Charita Moravská Třebová 171 171 100,0% 649 561 Kč
Biskupice   3   12 906 Kč
Borotím   2   7 996 Kč
Borušov   1   4 787 Kč
Deštné   1   8 644 Kč
Dětřichov   1   5 926 Kč
Dlouhá Loučka   3   11 733 Kč
Gruna   2   5 917 Kč
Janůvky   1   610 Kč
Jaroměřice   10   29 657 Kč
Jevíčko   37   156 984 Kč
Křenov   3   7 982 Kč
Kunčina   3   15 021 Kč
Linhartice   3   10 086 Kč
Malá Roudka   2   9 195 Kč
Měst. Trn.   14   60 476 Kč
Mladějov na Moravě   3   11 032 Kč
Mor. Třebová   31   124 197 Kč
Roubanina   1   6 207 Kč
Rych. n. Mora.   5   18 514 Kč
Slatina   2   5 922 Kč
Staré Město   5   10 919 Kč
Třebařov   8   11 975 Kč
Úsobrno   4   10 487 Kč
Útěchov   2   4 321 Kč
Velké Opatovice   22   91 341 Kč
Vranová Lhota   2   6 726 Kč

7.2.2018 Ohlášky na neděli 21. ledna 2018

3. neděle v mezidobí

• Tento týden se budeme modlit za jednotu křesťanů. V naší farnosti budou ekumenické bohoslužby v 16 hodin, a to v neděli 28. ledna 2018.

• Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a učitele církve.

• Ve čtvrtek je SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola.

• V pátek je PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 Charity Moravská Třebová činí v regionu Moravskotřebovsko, Jevíčsko a na území Velkoopatovicka částku: 649 561 Kč. Z této částky se vybralo v Mor. Třebové 124 197 Kč (ve Starém Městě 7 855,– Kč). Více informací o výsledcích sbírky najdete na nástěnkách v kostelích a na webových stránkách OCHMT: www.mtrebova.charita.cz.
Všem, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, patří velké upřímné poděkování!

• Za vstupními dveřmi do kláštera visí nová nástěnka, určená pro inzerci farníků. Nástěnka je samoobslužná, inzeráty si zde můžete sami vyvěšovat, ale také je prosím nezapomínejte sundat, když přestanou být aktuální nebo už zabírají místo delší dobu než 1 měsíc. Bližší informace obdržíte v kanceláři kláštera.