Aktuálně

2.12.2016 Ohlášky na neděli 4. prosince

2. neděle adventní

V pondělí 5. 12. 2016 NEBUDE SETKÁNÍ SENIORŮ, další se uskuteční až v lednu 2017.

Ve středu je PAMÁTKA SV. AMBROŽE, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek je SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.

V neděli 11. 12. v 17 hodin vás srdečně zveme do kostela sv. Josefa ve Svitavách na mši sv. s žehnáním vitráže blahořečeného P. Engelmara Unzaitiga. Hlavním celebrantem bude plzeňský biskup P. Tomáš Holub.

25.11.2016 Ohlášky na neděli 27. listopadu 2016

1. neděle adventní

Ve středu je SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola.

V sobotu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, kněze.

Všechny muže zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU v termínu 2. – 4. 12. Zájemci se mohou zapisovat do seznamu v kostele nebo se hlásit přímo pí. Zdeňce Liškové (tel. 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz). Obnovu vede otec Šebestián.

Dnes je poslední možnost zakoupit si v sakristii stolní kalendáře pro rok 2017.

Od pondělí již začnou ranní mše svaté, tzv. RORÁTY, a to v každý všední den v 6:00 hodin a v soboty v 7:00 hodin. V pondělky již nebude mše sv. v 9 hod. Ostatní mše sv. zůstávají beze změn.

náhled

Roráty

Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte nebesa shůry).

20.11.2016 Ohlášky na neděli 20. listopadu 2016

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V pondělí je PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ.

V úterý je PAMÁTKA SV. CECÍLIE, panny a mučednice.

Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA, kněze, a druhů, mučedníků.

Příští neděle je 1. NEDĚLE ADVENTNÍ. V sobotu při večerní mši sv. a během obou nedělních mší proběhne ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ.

Příští neděli je také SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA. V minulé sbírce se vybralo 5.000,– Kč. Výtěžek sbírky na misie činil 7.200,– Kč. Všem dárcům PÁN BŮH ZAPLAŤ!

Zájemci o ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY na faře se mohou zapisovat do seznamu v kostele nebo přímo pí. Zdeňce Liškové (tel. 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz).

Termín duchovní obnovy pro ženy je ve dnech 25. – 27. 11., téma Cesta uzdravení, obnovu vede MUDr. Jitka Krausová.

Termín pro muže je ve dnech 2. – 4. 12., téma Čas milosrdenství – čas spravedlnosti, vede otec Šebestián.

Upozorňujeme, že se již můžete v kanceláři kláštera přihlašovat na farní dovolenou v Beskydech v termínu 5. – 12. srpna 2017. Podrobné informace jsou na nástěnkách.

Od pondělí 28. 11. (po 1.neděli adventní) již začnou ranní mše svaté, tzv. RORÁTY, a to v každý všední den v 6 00 hodin a v soboty v 7 00 hodin. Po dobu rorátů (tj. do 23. 12.) nebude v pondělí sloužena obvyklá mše sv. v 9 hodin., ostatní mše sv. zůstávají jako obvykle.

13.11.2016 Ohlášky na neděli 13. listopadu 2016

33. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, řeholnice.

Ve čtvrtek 17. 11. 2016 jedeme na farní pouť do Krakova, jsou ještě volná místa – zájemci se mohou hlásit v kanceláři kláštera. Odjezd je v 6 hodin od kláštera v M.Třebové a v 6:10 hod. od kostela ve Starém Městě. Cena za dopravu ve výši 350,– Kč bude vybírána až v autobuse. Kapesné s sebou dle osobní potřeby. Návrat ve večerních hodinách.

V neděli je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Centrum pro rodinu Sluníčko vás zve na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY, které se konají na faře:

Pro ženy ve dnech 25. – 27. 11., téma Cesta uzdravení, obnovu vede MUDr. Jitka Krausová.

Pro muže ve dnech 2. – 4. 12., téma Čas milosrdenství – čas spravedlnosti, vede otec Šebestián.

Zájemci se mohou zapisovat do seznamu v kostele nebo přímo
pí. Zdeňce Liškové (tel. 736 609 318).

Na nástěnkách naleznete informace ohledně farní dovolené v Beskydech v srpnu 2017.

13.10.2016 Zemřel P. Jan Antonín Podlaha OFM

V úterý 11. října 2016 v podvečer sestra smrt objala našeho spolubratra otce Jana Podlahu OFM.

S naším bratrem se rozloučíme a společně poděkujeme za jeho život v neděli 16.října 2016 od 15:00 hodin při zádušní mši svaté v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové.

Poté tělo zesnulého uložíme do řádového hrobu na místním hřbitově.

Jan od Kříže Antonín Podlaha se narodil v roce 1922, pocházel z Příbrami. Do řádu vstoupil v roce 1942 a hned byl vzat na tři roky na nucené práce do Reichu, kde v okolí Lipska pracoval při obrábění lehkých kovů v továrně. Pak po čtyřech letech teologických studií byl v roce 1949 vysvěcen na kněze a opět byl, tentokrát bolševikem, vzat na další tři roky k PTP. Jeho životní peripetie pokračovaly dvěma lety komunistického žaláře a pak 13 let pracoval jako dělník. Od roku 1968 působil jako duchovní u sester v Černožicích a ve Slatiňanech a pak 30 let jako farář v Sopotech u Chotěboře. Od července 2010 žil ve františkánské komunitě Moravské Třebové.

Děkujeme za příklad jeho života a těšíme se, že budeme mít mocného přímluvce v nebi.

náhled obrázku