Aktuálně

16.10.2017 Ohlášky na neděli 15. října 2017

28. neděle v mezidobí

V úterý je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučedníka.

Ve středu je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty.

Příští čtvrtek 26. října bude výjimečně mše svatá v 16 hodin (místo v 18 hod.) v klášterním kostele. Po mši (tj. od 17 hodin) se bude v refektáři kláštera konat SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ FARNÍCH RAD SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU.

Pro rok 2018 pro vás chystáme opět různé poutě, puťáky a společné dovolené. Již nyní se můžete začít přihlašovat na tradiční POUŤ DO MEDŽUGORJE, avšak ve změněném termínu 20. – 26. 6. 2018. Platební podmínky zůstávají stejné jako loni (leták s informacemi je na nástěnkách). Přihlašujte se prosím otci Šebestiánovi (tel. 731 600 088) nebo v kanceláři kláštera u pí. Ireny Wölfelové.

6.10.2017 Ohlášky na neděli 8. října 2017

27. neděle v mezidobí

Připomínáme, že ve středu začalo:

NÁBOŽENSTVÍ pro děti 1.stupně ZŠ (na ZŠ Palackého ve třídě pí. učitelky Jarůškové od 14:15 hod. do 15:00 hod.)

SPOLČÁTKO pro děti 2. stupně ZŠ od 15:45 hod. v klášteře.

Tuto středu již začnou HOVORY O VÍŘE, a to v 19 hodin v klášteře.

Před nějakým časem putovala po rodinách naší farnosti socha Panny Marie, momentálně se nám nedaří zjistit, u které rodiny teď právě socha je (ozvěte se prosím o. Šebestiánovi).

30.9.2017 Ohlášky na neděli 1. října 2017

26. neděle v mezidobí

Tuto neděli 1. října vás zveme na mši sv. v 15 hodin do klášterního kostela, při které proběhnou věčné sliby některých našich terciářů, obnovení časných slibů a přijetí do noviciátu.

Tuto neděli 1. října začíná MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE.

V pondělí v 10 hodin proběhne v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ.

V pondělí je PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH.

Od úterý budou úterní a středeční mše sv. ve františkánském kostele sv. Josefa, ve stejném čase v 18 hodin.

Ve středu začíná NÁBOŽENSTVÍ pro děti 1.stupně ZŠ, a to na nové škole Palackého ve třídě pí. učitelky Jarůškové od 1415 hod. do 1500 hod., pod vedením br. jáhna Mgr. Jana Hubálka.

Ve středu také bude první setkání SPOLČÁTKA v 15.45 hod. v klášteře (nastala změna oproti loňsku, kdy bylo spolčátko ve čtvrtky).

Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI. Po mši svaté, která bude tradičně v 18 hodin ve františkánském kostele, vás zveme na agape do refektáře kláštera. Budeme rádi, pokud přispějete na agape sladkou či slanou dobrotou, pochutiny můžete nosit do kláštera od 16 hod. (příp. i během dne).

Tuto středu ještě nebudou HOVORY O VÍŘE (až příště:)

V sobotu je PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ.

V sobotu vás zveme na poutní mši sv. do kaple Panny Marie Růžencové v Borušově, a to v 16 hodin.

Před nějakým časem putovala po rodinách naší farnosti socha Panny Marie, momentálně se nám nedaří zjistit, u které rodiny teď právě socha je (ozvěte se prosím o. Šebestiánovi).

11.8.2016 Krátký film o P. Šebestiánovi

Odkaz na krátký film o P. Šebestiánovi:

https://www.youtube.com/watch?…

4.9.2015 Život farnosti

Pravidelné farní akvitity

den hodina kdo misto kontaktní osoba
Ne 8:00 mše svatá farní kostel  

Ne 9:00 farní kavárna fara Zdeňka Lišková

Ne 9:00 – 11:00 schola fara Maruška Lišková

Ne 11:00 mše svatá klášterní kostel

Ne 17:00 – 19:00 setkání františkánských terciářů- 1× měsíčně refektář kláštera P. Šebestián

Ne 19:00 modlitební skupina TLIG klášter P. Šebestián

_____________­________________________­___________________

Po 9:00 mše svatá klášterní kostel

Po 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Po 10:00 – 12:00 setkání seniorů – 1. pondělí v měsíci refektář kláštera Gita Horčíková

Po 13:45 – 14:30 náboženství (1.-2.třída) fara Mgr.Jarmila Olšovská

Po 14:30 – 15:15 příprava na první sv. přijímání (od 3.třídy) fara Mgr. Jarmila Olšovská

Po 17:00 – 18:00 modlitby matek klášter Marie Kryštofová

Po 18:00 – 19:00 zdravotní cvičení pro ženy CPR Sluníčko Pavla Ježková

Po od 19:30 společenství rodin II. – lx měsíčně v rodinách manž.Liškovi

_____________­________________________­___________________

Út 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Út 16:00 – 19:00 tvořivé dílny CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Út 16:00 – 17:00 modlitby matek klášter Draha Dokoupilová

Út 18:00 mše svatá klášterní kostel

Út 19:00 – 20:30 setkání františkánských terciářů – 2. út. v měsíci klášter P. Gabriel Kubík

Út 19:00 – 20:00 modlitby matek klášter kaple Daniela Opletalová

Út 19:30 – 21:30 společenství rodin I. – 1× měsíčně v rodinách Draha Dokoupilová

_____________­________________________­___________________

St 5:45 – 6:30 modlitby otců klášter Jaromír Liška

St 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

St 13:30 – 17.30 mateřské centrum Sluníčko (pouze v zimě) CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

St 14:00 svz seniorů na návštěvu hřbitova – 2. st. v měsíci areál DD Gita Horčíková

St 18:00 mše svatá klášterní kostel

St 19:00 – 20:30 hovory o víře klášter P. Šebestián

_____________­________________________­___________________

Čt 16:30 – 17:30 Spolčátko (děti 2. stupně ZŠ) klášter refektář P. Šebestián

Čt 17:00 – 18:00 Plaváček – výuka plavání dětí bazén ZŠ Palackého Jiřina Cvrkalová

Čt 18:00 mše svatá klášterní kostel

Čt 19:00 – 20:00 modlitby otců klášter – kaple Josef Jílek

_____________­________________________­___________________

7:00 – 10:00 úklid klášterního kostela, květiny klášterní kostel M. Knápková, M. Šípková

10:00 mše svatá v domově důchodců kaple DD

13:00 – 15:00 úklid farního kostela, květiny farní kostel M. Čejchanová, S. Jarůšková

16:00 – 17:30 Broučci (děti do 4 let) CPR Sluníčko Maruška Lišková, Barča Duží

16:00 – 17:40 skautky Blešky a Veverky fara Míša Štegnerová, Romana Olivová

16:30 – 17:30 skauti – vlčata Černí panteři skautská klubovna Míra Liška ml.

18:00 mše svatá klášterní kostel

18:45 – 19:00 adorace klášterní kostel

19:00 příprava na biřmování (od 13 let) klášter P.Šebestián

19:00 – 20:30 chrámový sbor klášter Monika Zemanová

_____________­________________________­___________________

So 14:00 – 16:30 setkání františkánkských terciářů – 2. so v měsíci klášter refektář P. Lukáš

So 17:00 – 20:00 farní volejbal a jiné sporty tělocvična ISŠ Míra Liška ml., Irena Wölfelová

So 18:00 mše svatá klášterní kostel