Aktuálně

17.12.2017 Ohlášky od 17. prosince do 31. prosince 2017

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. prosince 2017

3. adventní neděle

• V pondělí 18. prosince je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 10 do 12 hodin
a odpoledne od 16 do 18 hodin.

• Ve čtvrtek 21. prosince 2017 pořádají bratři františkáni VÁNOČNÍ VEČEŘI PRO POTŘEBNÉ.
Rádi uvítáme jakýkoliv příspěvek ve formě cukroví či jiných dobrot na tuto vánoční večeři, dobroty můžete přinést během čtvrtka nejpozději prosíme do 17.30 hodin. Budeme rádi i za pomoc z řad mládeže při chystání refektáře, obsluhování a úklidu:). Podrobné informace získáte v kanceláři kláštera.

• V neděli 24. prosince bude 4. adventní neděle a zároveň je ŠTĚDRÝ DEN. Mše svaté budou následovně:
- v 8 hodin ve farním kostele
- v 15.30 hodin v klášterním kostele („půlnoční“ pro rodiny s dětmi)
- ve 24.00 hodin ve farním kostele (půlnoční)

• V pondělí 25. 12. (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ) a v úterý 26. 12. (SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA) budou mše sv. jako v neděli, tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele.

• Během vánočních svátků, tj. v pondělí 25.12. a v úterý 26.12. budou ZPŘÍSTUPNĚNY BETLÉMY V OBOU KOSTELÍCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
Farní kostel bude otevřen od 14 do 16 hodin a klášterní kostel od 15 do 17 hodin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při hlídání otevřených kostelů, zapsat se můžete do přehledu vzadu na stolku.

• V rámci tříkrálové sbírky budou po mši sv. rozdávány vzadu v kostele kartičky
s modlitbou za konkrétní ulici, ve které v lednu proběhne tříkrálová sbírka.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 24. prosince 2017

4. adventní neděle

• V pondělí 25. 12. (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ) a v úterý 26. 12. (SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA) budou mše sv. jako v neděli, tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele.

• V pondělí 25.12. a v úterý 26.12. budou ZPŘÍSTUPNĚNY BETLÉMY V OBOU KOSTELÍCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
Farní kostel bude otevřen od 14 do 16 hodin a klášterní kostel od 15 do 17 hodin.

• Ve středu 27. 12. je SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty.

• Ve čtvrtek 28. 12. je SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, mučedníků.

• V neděli 31. 12. (na Silvestra) je SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA.
Ve farním kostele bude mše sv. v 8 hodin a v 11 hodin bude DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ v klášterním kostele (poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku).

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 31. prosince 2017

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

• V pondělí je SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE.

• V úterý je PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, biskupů a učitelů církve.

• Ve čtvrtek 4. 1. 2018 bude mše svatá v 17 hodin, při mši proběhne žehnání vody, křídy a kadidla a bude uděleno požehnání koledníkům tříkrálové sbírky.

• Koledníci tříkrálové sbírky budou chodit koledovat od pátek 5.1. do neděle 7.1.2018.

• V sobotu 6. ledna je SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ.

• V neděli 7. ledna je SVÁTEK KŘTU PÁNĚ.

10.12.2017 Ohlášky na neděli 10. prosince 2017

2. adventní neděle

• Ve středu je PAMÁTKA SV. LUCIE, panny a mučednice.

• Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, kněze a učitele církve.

• V pátek začíná DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE, v 18 hodin mší svatou ve františkánském kostele. Poté obnova pokračuje na faře. Zájemci se ještě mohou zapsat do seznamu vzadu na stolku.

• V sobotu 16. 12. vás srdečně zveme na VEČER CHVAL, ve 20 hodin v klášterním kostele.

• V neděli 17. 12. po mši svaté v 11 hodin si můžete odnést do vašich domovů BETLÉMSKÉ SVĚTLO, které přivezou naši skauti z Vídně. Nezapomeňte si vlastní lampičky.

• V neděle 17. 12. vás zveme v 16 hodin na ADVENTNÍ KONCERT Musica Cameralis do farního kostela. Pořádají Kulturní služby města. Vstupné 100,– Kč.

1.12.2017 Ohlášky na neděli 3. prosince 2017

1. adventní neděle

• Od pondělí 4. 12. budou v době adventu každé ráno ve františkánském kostele sv. Josefa slouženy tzv. roráty (adventní rorátní mše), a to ve všední dny v 600 hod. a v soboty v 7:00 hod. V pondělky po tuto dobu již nebude sloužena mše svatá v 9:00 hodin. Večerní a nedělní mše svaté zůstávají v obvyklých časech.

• Ve čtvrtek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

• V pátek je SLAVNOST PANNY MARIE, počaté bez poskvrny prvotního hřichu.

Srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovy, na které se můžete zapisovat do seznamu vzadu na stolku. Duchovní obnova pro ženy bude v termínu 8.- 9.12.2017 na faře, obnovu vede otec Cyprián. Pro muže bude obnova také na faře, v termínu 15.-16.12.2017, vede otec Šebestián. Obě duchovní obnovy začínají v pátek v 18 hodin mší svatou ve františkánském kostele sv. Josefa. Podrobné informace jsou na nástěnkách.

24.11.2017 Ohlášky na neděli 26. listopadu 2017

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

• Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola.

V neděli 3. 12. je PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE. V sobotu při večerní mši svaté a během obou nedělních mší proběhne ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ.

3.11.2017 Ohlášky na neděli . listopadu 2017

31. neděle v mezidobí – SBÍRKA NA CHARITU

V pondělí bude v 10 hodin v refektáři kláštera SETKÁNÍ SENIORŮ, letos již poslední. Další setkání bude až v lednu 2018.

Ve čtvrtek je SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY.

V pátek je PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, papeže a učitele církve.

V sobotu je PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, biskupa.

V sakristii je ještě možné zakoupit kalendáře pro rok 2018.

Biřmovanou mládež zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU MLÁDEŽE SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU, v termínu 17.-19. listopadu, na faru v Dřevohosticích. Bližší informace získáte u Marušky Liškové.