Aktuálně

22.10.2016 Ohlášky na neděli 23.října 2016

30. neděle v mezidobí

V sakristii si již můžete zakoupit stolní kalendáře pro rok 2017.

Ve středu od 15 hodin začíná BRIGÁDA pro chlapy NA VELKÝ ÚKLID FARNÍHO KOSTELA.

Ve čtvrtek od 10 hodin pokračuje BRIGÁDA NA ÚKLID FARNÍHO KOSTELA pro ženy a také prosíme o pomoc mládež, která má prázdniny.

V pátek je SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, apoštolů.

V pátek nebude v Domově důchodců obvyklá mše sv. (státní svátek).

V neděli bude SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA, v minulé sbírce se vybralo 7.705,– Kč.

PÁN BŮH ZAPLAŤ.

Všechny farníky zveme na SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ, které bude uděleno našim biřmovancům v sobotu 5. listopadu v 10 hodin ve farním kostele v Mor. Třebové.

14.10.2016 Ohlášky na neděli 16. října 2016

29. neděle v mezidobí

V pondělí je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučedníka.

V úterý je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty.

V neděli se koná SBÍRKA NA MISIE.

V neděli 16. 10. se při mši sv. v 15 hodin rozloučíme se zemřelým otcem Janem Ant. Podlahou.

V sobotu 22. 11. začíná FARNÍ VOLEJBAL, hrát se začíná v 17 hodin v tělocvičně ISŠ na ul. J.K.Tyla (naproti parku u muzea).

Upřesňujeme plánovanou BRIGÁDU NA VELKÝ ÚKLID FARNÍHO KOSTELA: ve středu 26. 10. od 15.00 hodin – práce pro chlapy a ve čtvrtek 27. 10. od 10.00 hodin – klasický úklid pro ženy.

13.10.2016 Zemřel P. Jan Antonín Podlaha OFM

V úterý 11. října 2016 v podvečer sestra smrt objala našeho spolubratra otce Jana Podlahu OFM.

S naším bratrem se rozloučíme a společně poděkujeme za jeho život v neděli 16.října 2016 od 15:00 hodin při zádušní mši svaté v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové.

Poté tělo zesnulého uložíme do řádového hrobu na místním hřbitově.

Jan od Kříže Antonín Podlaha se narodil v roce 1922, pocházel z Příbrami. Do řádu vstoupil v roce 1942 a hned byl vzat na tři roky na nucené práce do Reichu, kde v okolí Lipska pracoval při obrábění lehkých kovů v továrně. Pak po čtyřech letech teologických studií byl v roce 1949 vysvěcen na kněze a opět byl, tentokrát bolševikem, vzat na další tři roky k PTP. Jeho životní peripetie pokračovaly dvěma lety komunistického žaláře a pak 13 let pracoval jako dělník. Od roku 1968 působil jako duchovní u sester v Černožicích a ve Slatiňanech a pak 30 let jako farář v Sopotech u Chotěboře. Od července 2010 žil ve františkánské komunitě Moravské Třebové.

Děkujeme za příklad jeho života a těšíme se, že budeme mít mocného přímluvce v nebi.

náhled obrázku

7.10.2016 Ohlášky na neděli 9. října 2016

28. neděle v mezidobí

Ve středu se mohou farníci zúčastnit zádušní mše sv. za otce Františka v Uherském Hradišti. Autobus bude odjíždět v 10 hodin (ZMĚNA ČASU ODJEZDU!) z Moravské Třebové od františkánského kláštera. Příspěvek na dopravu ve výši 200,– Kč se bude vybírat přímo v autobuse. Místa jsou ještě volná, zapište se prosím nejpozději dnes po mši sv. vzadu na stolku. Za všechny farníky z Mor. Třebové jsme objednali kytici se stuhou a nápisem „S vděčností farníci z Moravské Třebové" (není tedy třeba vozit na pohřeb další květiny). Pokud chcete na kytici přispět, učiňte tak prosím v kanceláři kláštera.

Vzhledem k účasti bratří františkánů i farníků na pohřbu nebude ve středu mše sv. v Boršově; v Mor.Třebové nebude večerní mše sv. v 18 hod., ale bude RÁNO v 9.00 hodin ve františkánském kostele. Večer také nebudou HOVORY O VÍŘE.

Ve čtvrtek je FATIMSKÝ DEN FARNOSTI k přípravě jubilea Fatimy 2017. V klášterním kostele bude vystavena regionální socha Panny Marie Fatimské. Od 17.15 hodin vás zveme na rozjímavou modlitbu růžence a krátké seznámení s Fatimou. Poté bude v 18 hodin následovat obvyklá mše sv.

V sobotu je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, panny a učitelky církve.

Ve dnech 14.-16. října (pá-ne) zveme MLÁDEŽ NA DUCHOVNÍ OBNOVU na faru, obnovu povede P. Kamil Obr. Letáčky jsou na nástěnkách, informace a přihlášky: u Zdeňky Liškové.

V neděli 16. října plánujeme pro biřmovance a jejich kmotry pěší POUŤ KE SVATÉ BRÁNĚ DO KOCLÍŘOVA. Mše sv. v Koclířově bude sloužena v 11 hodin, na mši jsou zváni i všichni farníci.

Již předem avizujeme plánovanou BRIGÁDU NA ÚKLID FARNÍHO KOSTELAa to ve středu 26. 10. (těžší práce pro chlapy) a ve čtvrtek 27. 10. (klasický úklid – mládež a ženy). Bližší informace dodáme později.

13.10.2016 Zemřel P. František Bartolomej Uriga OFM

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. František Bartolomej Uriga OFM dovršil po těžké nemoci svůj život v den slavnosti svého řeholního patrona sv. Františka v úterý 4. října 2016 v domě bratří v Uherském Hradišti krátce před svými šedesátinami, po 22 letech kněžské služby.

Narodil se 31. října 1956 ve Vranově nad Topľou na východním Slovensku. Po absolvování střední odborné školy polnohospodářské řadu let pracoval jako zahradník. Poněvadž existence mužských řeholních společenství byla v komunistickém Československu zakázána, do františkánského řádu vstoupil tajně 9. října 1982. První sliby složil 18. prosince 1983, tři čtvrtě roku po rozsáhlé akci „Vír“, v níž STB bezprecedentně vystoupila proti všem tajným františkánským mužským a ženským komunitám po celém Československu. V období časných slibů pobýval v Košicích a začal také tajně studovat teologii. Věčné sliby složil po sametové revoluci 22. září 1991, v těch letech také dokončil svá teologická studia na fakultách v Olomouci a v Praze. Kněžské svěcení přijal 2. července 1994. Jako kněz působil ve farnostech v Moravské Třebové a okolí a v Uherském Hradišti. I přes postupující nemoc s vděčností vykonával kněžskou službu podle svých možností.

Za jeho život poděkujeme při zádušní mši svaté ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti ve středu 12. října 2016 v 14.00. Poté bude uložen do hrobu bratří na hřbitově ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

/Převzato z webových stránek OFM/

náhled obrázku