Aktuálně

23.9.2016 Ohlášky na neděli 25. září 2016

26. neděle v mezidobí

V úterý je PAMÁTKA SV. VINCENCE DE PAUL, kněze.

Ve středu 28. 9. 2016 je SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa. MŠE sv. bude ráno v 8 hod. ve FARNÍM KOSTELE v Mor.Třebové, večerní mše sv. již nebude! V Boršově bude mše sv. v 11 hodin.

Ve středu se nebudou konat HOVORY O VÍŘE a ve čtvrtek nebude SPOLČÁTKO.

Ve čtvrtek je SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, archandělů.

V pátek je PAMÁTKA SV. JERONÝMA, kněze a učitele církve.

Začíná měsíc modlitby svatého růžence.

V sobotu je PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, panny a učitelky církve.

**V pondělí 3.10. budou 2 mše svaté, obě v klášterním kostele:

kromě obvyklé ranní mše sv. v 9 hodin bude i večerní mše sv. v 18 hodin. Po této večerní mši bude následovat TRANZITUS a obnova terciářských slibů.**

V úterý 4.10. oslavíme PAMÁTKU SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, mše sv. bude v 18 hodin v klášterním kostele. Srdečně vás zveme i na agape následující po mši sv. refektáři kláštera. Prosíme o donesení sladkých i slaných dobrot na agape, nosit můžete po celý den do kláštera, nejpozději prosíme přede mší sv.

Od října budou úterní a středeční mše sv. v klášterním kostele (tzv. zimní režim).

9.9.2016 Ohlášky na neděli 11. září 2016

24. neděle v mezidobí

V úterý je PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, biskupa a učitele církve.

Ve středu 14. září je SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. Mše sv. bude v 16 hodin VE HŘBITOVNÍM KOSTELE Povýšení sv. Kříže. V tento den již nebude večerní mše sv. ve farním kostele.

Ve čtvrtek je PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ.

V pátek je PAMÁTKA SV. LUDMILY, mučednice.

V sobotu 24. září vás zveme na PĚŠÍ ARCHANDĚLSKOU POUŤ do Rozstání. Odchod poutníků je ve 13 hodin od kláštera. Po příchodu do Rozstání bude v 16 hodin mše sv., po ní bude následovat žehnání vitrážních obrazů Panny Marie, tří archandělů a zahradního zvonu. Zpáteční odvoz pro zájemce zajistíme.

11.8.2016 Krátký film o P. Šebestiánovi

Odkaz na krátký film o P. Šebestiánovi:

https://www.youtube.com/watch?…

29.8.2016 Plánované akce v roce 2016

24. 6. – 28. 6. PUTOVÁNÍ ZA SVATOU BRANU (VELEHRAD) děti a mládež – 724 417 112 Irena Wölfelová

29. 6. FARNÍ DEN – farní zahrada (mše sv. v 17 hod. ve farním kostele) 736 609 318 Zdeňka Lišková

2. 7. – 6. 7. TERCIÁŘI-LIBEREC pro přihlášené 731 600 088 o. Šebestián

2. 7. – 16. 7. SKAUTSKÝ TÁBOR – JIMRAMOV kluci 721 344 425 Míra Liška ml.

16. 7. – 30. 7. SKAUTSKÝ TÁBOR – TRHONICE dívky 733 369 751 Míša Štegnerová

14. 7. – 16. 7. PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK pro všechny 602 413 539 Mirek Liška st.

28. 7. – 31. 7. SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE – KRAKOV 731 600 088 o. Šebestián

2. 8. PORCIUNKULA – KLÁŠTERNÍ KOSTEL – mše sv. v 18 hod. 731 600 088 o. Šebestián

4. 8. – 7. 8. TLIG – BESKYDY pro přihlášené 731 600 088 o. Šebestián

8. 8. – 12. 8. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA NA FAŘE pro děti od 5ti let 736 609 318 Zdeňka Lišková

13. 8.  – 20. 8. FARNÍ DOVOLENÁ – KRKONOŠE pro přihlášené 724 417 112 Irena Wölfelová

25. září – 3. října – Pouť do Říma – Modlitby matek /O. Šebestián/

5. listopadu – Biřmování

4.9.2015 Život farnosti

Pravidelné farní akvitity

den hodina kdo misto kontaktní osoba
Ne 8:00 mše svatá farní kostel  

Ne 9:00 farní kavárna fara Zdeňka Lišková

Ne 9:00 – 11:00 schola fara Maruška Lišková

Ne 11:00 mše svatá klášterní kostel

Ne 17:00 – 19:00 setkání františkánských terciářů- 1× měsíčně refektář kláštera P. Šebestián

Ne 19:00 modlitební skupina TLIG klášter P. Šebestián

_____________­________________________­___________________

Po 9:00 mše svatá klášterní kostel

Po 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Po 10:00 – 12:00 setkání seniorů – 1. pondělí v měsíci refektář kláštera Gita Horčíková

Po 13:45 – 14:30 náboženství (1.-2.třída) fara Mgr.Jarmila Olšovská

Po 14:30 – 15:15 příprava na první sv. přijímání (od 3.třídy) fara Mgr. Jarmila Olšovská

Po 17:00 – 18:00 modlitby matek klášter Marie Kryštofová

Po 18:00 – 19:00 zdravotní cvičení pro ženy CPR Sluníčko Pavla Ježková

Po od 19:30 společenství rodin II. – lx měsíčně v rodinách manž.Liškovi

_____________­________________________­___________________

Út 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Út 16:00 – 19:00 tvořivé dílny CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

Út 16:00 – 17:00 modlitby matek klášter Draha Dokoupilová

Út 18:00 mše svatá klášterní kostel

Út 19:00 – 20:30 setkání františkánských terciářů – 2. út. v měsíci klášter P. Gabriel Kubík

Út 19:00 – 20:00 modlitby matek klášter kaple Daniela Opletalová

Út 19:30 – 21:30 společenství rodin I. – 1× měsíčně v rodinách Draha Dokoupilová

_____________­________________________­___________________

St 5:45 – 6:30 modlitby otců klášter Jaromír Liška

St 9:00 – 12:00 mateřské centrum Sluníčko CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

St 13:30 – 17.30 mateřské centrum Sluníčko (pouze v zimě) CPR Sluníčko Zdeňka Lišková

St 14:00 svz seniorů na návštěvu hřbitova – 2. st. v měsíci areál DD Gita Horčíková

St 18:00 mše svatá klášterní kostel

St 19:00 – 20:30 hovory o víře klášter P. Šebestián

_____________­________________________­___________________

Čt 16:30 – 17:30 Spolčátko (děti 2. stupně ZŠ) klášter refektář P. Šebestián

Čt 17:00 – 18:00 Plaváček – výuka plavání dětí bazén ZŠ Palackého Jiřina Cvrkalová

Čt 18:00 mše svatá klášterní kostel

Čt 19:00 – 20:00 modlitby otců klášter – kaple Josef Jílek

_____________­________________________­___________________

7:00 – 10:00 úklid klášterního kostela, květiny klášterní kostel M. Knápková, M. Šípková

10:00 mše svatá v domově důchodců kaple DD

13:00 – 15:00 úklid farního kostela, květiny farní kostel M. Čejchanová, S. Jarůšková

16:00 – 17:30 Broučci (děti do 4 let) CPR Sluníčko Maruška Lišková, Barča Duží

16:00 – 17:40 skautky Blešky a Veverky fara Míša Štegnerová, Romana Olivová

16:30 – 17:30 skauti – vlčata Černí panteři skautská klubovna Míra Liška ml.

18:00 mše svatá klášterní kostel

18:45 – 19:00 adorace klášterní kostel

19:00 příprava na biřmování (od 13 let) klášter P.Šebestián

19:00 – 20:30 chrámový sbor klášter Monika Zemanová

_____________­________________________­___________________

So 14:00 – 16:30 setkání františkánkských terciářů – 2. so v měsíci klášter refektář P. Lukáš

So 17:00 – 20:00 farní volejbal a jiné sporty tělocvična ISŠ Míra Liška ml., Irena Wölfelová

So 18:00 mše svatá klášterní kostel