Aktuálně

18.5.2018 Ohlášky na neděli 20. května 2018

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ve středu jsou zrušeny obvyklé aktivity: VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ (na ZŠ Palackého). SPOLČÁTKO, HOVORY O VÍŘE – klášter.

• Ve čtvrtek je SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, Nejvyššího a věčného kněze.

• V sobotu je PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, kněze.

• V neděli je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

5.3.2018 Cesty víry tentokrát z Moravské Třebové

Dokument I. T. Grosskopfové o P. Šebestiánu Smrčinovi a jeho působení v M. Třebové můžete shlédnout na tomto odkazu:

http://www.ceskatelevize.cz/…-cesty-viry/

27.10.2017 Ohlášky na neděli 29. října 2017

30. neděle v mezidobí

Ve středu je SLAVNOST VŠECH SVATÝCH.

Ve čtvrtek vzpomeneme NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše svatá bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele (večerní v 18 hod. již nebude).

V sobotu je PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, biskupa.

Tuto neděli (29.10.) ve 14. 30 hodin je v poutní kapli „Mariánská Studánka“ v Rychnově na Moravě poslední mše svatá letošního roku. Přes zimu bude kaple uzavřena.

V sakristii je možné zakoupit kalendáře pro rok 2018.

Současné i budoucí skauty zveme na první skautskou akci, která se koná z pátku na sobotu 3. – 4. listopadu na faře. Sraz účastníků je v 17 hodin. Bližší informace jsou na plakátech na nástěnce.

Biřmovanou mládež zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU MLÁDEŽE SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU, v termínu 17.-19. listopadu na faru v Dřevohosticích. Bližší informace získáte u Marušky Liškové.

16.10.2017 Ohlášky na neděli 15. října 2017

28. neděle v mezidobí

V úterý je PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, biskupa a mučedníka.

Ve středu je SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty.

Příští čtvrtek 26. října bude výjimečně mše svatá v 16 hodin (místo v 18 hod.) v klášterním kostele. Po mši (tj. od 17 hodin) se bude v refektáři kláštera konat SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ FARNÍCH RAD SVITAVSKÉHO DĚKANÁTU.

Pro rok 2018 pro vás chystáme opět různé poutě, puťáky a společné dovolené. Již nyní se můžete začít přihlašovat na tradiční POUŤ DO MEDŽUGORJE, avšak ve změněném termínu 20. – 26. 6. 2018. Platební podmínky zůstávají stejné jako loni (leták s informacemi je na nástěnkách). Přihlašujte se prosím otci Šebestiánovi (tel. 731 600 088) nebo v kanceláři kláštera u pí. Ireny Wölfelové.

6.10.2017 Ohlášky na neděli 8. října 2017

27. neděle v mezidobí

Připomínáme, že ve středu začalo:

NÁBOŽENSTVÍ pro děti 1.stupně ZŠ (na ZŠ Palackého ve třídě pí. učitelky Jarůškové od 14:15 hod. do 15:00 hod.)

SPOLČÁTKO pro děti 2. stupně ZŠ od 15:45 hod. v klášteře.

Tuto středu již začnou HOVORY O VÍŘE, a to v 19 hodin v klášteře.

Před nějakým časem putovala po rodinách naší farnosti socha Panny Marie, momentálně se nám nedaří zjistit, u které rodiny teď právě socha je (ozvěte se prosím o. Šebestiánovi).