Aktuálně

13.4.2017 Ohlášky na neděli 16. dubna 2017

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Na velikonoční pondělí budou mše sv. ve stejných časech jako v neděli (8 hod. farní kostel, 11 hod. klášterní kostel).

Příští neděle je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Od května budou úterní a středeční mše sv. ve farním kostele, čas zůstává – v 18 hodin.

9.4.2017 Pořad bohoslužeb o velikonocích

obrázek v plné velikosti

obrázek v plné velikosti

9.4.2017 Ohlášky na neděli 9. dubna 2017

KVĚTNÁ NEDĚLE

V pondělí 10. dubna je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.

Velikonoční bohoslužby v Moravské Třebové:

Zelený čtvrtek: v 18 hod.  – farní kostel

Velký pátek:

v 7 h. – ranní chvály – farní kostel, v 9 h. – křížová cesta – klášt.kostel
v 15 h. – Velkopáteční obřady – farní kostel

Bílá sobota: v 7 h. – ranní chvály, 21 h. – Vigilie vzkříšení – oboje farní kostel

Neděle Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí: v 8 h. – farní kostel,
v 11 h. – klášterní kostel

O Zeleném čtvrtku se v 9.30 hodin v olomoucké katedrále koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků.

Prosíme farníky o přinesení dobrot na AGAPE, které bude po Vigilii vzkříšení na faře. Pochutiny můžete nosit po celou sobotu na faru pí. Liškové.

V neděli se koná SBÍRKA NA FRANTIŠKÁNSKÉ BOHOSLOVCE

obrázek v plné velikosti

26.3.2017 Ohlášky na neděli 27. března 2017

4. neděle postní

  • Vzadu v kostele se můžete zapisovat do seznamu na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU farnosti. Obnovu povede misionářka a lektorka Jana Ungerová. Obnova začíná v pátek 7.4. mší sv. v 18 hod. v klášterním kostele a po adoraci proběhne setkání mládeže. V sobotu 8.4. začíná duchovní obnova v 8.30 hod. v refektáři kláštera, navazuje nedělní pokračování od 9 hod. a ukončení bude v 11 hod. mší sv. Další informace podá Zdeňka Lišková.

17.3.2017 Ohlášky na neděli 19. března 2017

3. neděle postní

Dnes (v neděli) je v 15 hodin ve farním kostele KŘÍŽOVÁ CESTA RODIN.

V pondělí vás charita M.Třebová zve na přednášku PhDr. Lidmily Pekařové na téma: Základní problémy při výchově a vzdělávání dětí ve věku 6 – 15 let. Přednáška se koná v koncertním sále ZUŠ v Mor. Třebové v 15.30 hodin. Podrobnosti jsou na letáčku ve venkovní klášterní nástěnce.

V sobotu je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

Vzadu v kostele se můžete zapisovat do seznamu na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU farnosti, která se koná o víkendu 8. – 9. 4. 2017 v refektáři kláštera. Obnovu povede misionářka a lektorka Jana Ungerová. Bližší informace jsou na nástěnkách.